TAKO. INTERNET SEIT 1996.
Olympus-OM

Re: [OM] IMG: Nathan's PAW 2: mostly Madrid

Subject: Re: [OM] IMG: Nathan's PAW 2: mostly Madrid
From: Chris Barker <ftog@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Sun, 22 Jan 2012 21:04:13 +0000
Thanks, Nathan.  That looks like a pretty sophisticated setup for a portable 
one.

Thanks Lars for the information, would you.

Cheers

Chris

On 22 Jan 2012, at 20:57, Nathan Wajsman wrote:

> OK, here is an excerpt of Lars's message listing his equipment. It is in 
> Danish but should be fairly self-explanatory to those who know about flashes 
> etc.:
> 
> Jeg brugte et ELINCHROM 10291 RX QUADRA PRO KIT A-HEAD  (men
> medbragete kun et lampehoved) med en Quadra Portalite Octa 56 cm og
> ELINCHROM 20492 RANGER QUADRA RINGFLASH ECO 400 Ws den har en
> medfølgende diffuser - da jeg lavede billederne af jer brugte jeg
> hvide plastposer til at diffuse begge lyskilder yderligere. Der er en
> medfølgende EL-Skyport Transmitter SPEED til at styre output og trigge
> flashen - den rækker 50 meter.
> 
> http://www.elinchrom.com/sets.php?cat=6&base_set=42#choice
> http://www.elinchrom.com/product/RQ-Portalite-Octa-56.html#content
> http://www.elinchrom.com/product/Quadra-Ringflash-ECO.html#content
> http://www.elinchrom.com/product/EL-Skyport-Transmitter-SPEED.html#content

-- 
_________________________________________________________________
Options: http://lists.thomasclausen.net/mailman/listinfo/olympus
Archives: http://lists.thomasclausen.net/mailman/private/olympus/
Themed Olympus Photo Exhibition: http://www.tope.nl/

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>